Recent content

ชนิดชื่อผู้เขียนตอบแก้ไข
รายการบล็อกประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน phakdeehos02 สัปดาห์ 3 วัน ก่อน
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2563 phakdeehos03 สัปดาห์ 3 วัน ก่อน
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2563 phakdeehos03 สัปดาห์ 3 วัน ก่อน
รายการบล็อกประกาศ-ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน phakdeehos01 เดือน 1 วัน ก่อน
รายการบล็อกวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง phakdeehos01 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา ๒๘ กรกฏาคม วันคล้ายพระราชสมภพ phakdeehos01 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกขอเชิญชวนนำบุตรหลานชาวอำเภอภักดีชุมพล รับการตรวจพัฒนาการเด็ก พร้อมคำปรึกษาการดูแลเด็กครบวงจร ฟรี phakdeehos02 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ phakdeehos02 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อก4 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระเจริญ phakdeehos02 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกนโยบาลด้านการจัดการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม phakdeehos02 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2563 phakdeehos03 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกเนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินิ 3 มิถุนายน 2563 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ phakdeehos03 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2563 phakdeehos04 เดือน 4 วัน ก่อน
รายการบล็อกบริการสายด่วน ให้คำปรึกษาด้านจิตใจ phakdeehos04 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลภักดีชุมพล ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มอบอุปกรณ์สนับสนุน สู้วิกฤติ COVID-19 phakdeehos05 เดือน 5 วัน ก่อน
รายการบล็อกประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า phakdeehos05 เดือน 5 วัน ก่อน
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2563 phakdeehos05 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศขอขยายเวลาการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่งนักโภชนาการ phakdeehos05 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่งนักโภชนาการ phakdeehos06 เดือน 4 วัน ก่อน
รายการบล็อกประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน phakdeehos06 เดือน 4 วัน ก่อน
รายการบล็อกรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 phakdeehos06 เดือน 6 วัน ก่อน
รายการบล็อกประกาศโรงพยาบาลภักดีชุมพล เรื่องการปรับอัตราค่าบริการ phakdeehos06 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกขั้นตอนการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนโรงพยาบาลภักดีชุมพล phakdeehos06 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกข้อมูลทั่วไป นโยบาย และยุทธศาสตร์รพ.ภักดีชุมพล phakdeehos06 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน phakdeehos06 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน

หน้า