Recent content

ชนิดชื่อผู้เขียนตอบแก้ไข
รายการบล็อกประกาศสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากร ในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ phakdeehos010 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ phakdeehos010 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกผนปฏิบัติราชการเครือข่ายบริการสาธารณสุขอำเภอภักดีชุมพล ประจำปีงบประมาณ 2564 phakdeehos010 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกมาตรการกลไกในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง phakdeehos010 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประชาสัมพันธ์ phakdeehos010 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกแบบแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม phakdeehos010 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกข้อมูลทั่วไป ยุทธศาสตร์ และทิศทางการพัฒนาสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 phakdeehos010 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกสรุปรายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๓ phakdeehos010 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกโรงพยาบาลภักดีชุมพล ประกาศเจตนาต่อต้านการทุจริต phakdeehos010 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศ-รับสมัครพนักงานซักฟอกพนักงานบริการผู้ช่วยแพทย์แผนไทย phakdeehos010 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง phakdeehos010 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2563 phakdeehos010 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2563 phakdeehos010 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน 2563 phakdeehos010 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 2563 phakdeehos010 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกนโยบาย โรงพยาบาลภักดีชุมพล phakdeehos011 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกขอเชิญร่วมทำบุญ เปิดคลินิกโรคเรื้อรังใหม่ phakdeehos01 ปี 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกรพ.ภักดีชุมพล ประชุมจัดทำแผนรับจ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาล (Planfin) ปีงบประมาณ 2564 phakdeehos01 ปี 1 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน phakdeehos01 ปี 1 เดือน ก่อน
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2563 phakdeehos01 ปี 2 เดือน ก่อน
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2563 phakdeehos01 ปี 2 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศ-ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน phakdeehos01 ปี 2 เดือน ก่อน
รายการบล็อกวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง phakdeehos01 ปี 2 เดือน ก่อน
รายการบล็อกฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา ๒๘ กรกฏาคม วันคล้ายพระราชสมภพ phakdeehos01 ปี 3 เดือน ก่อน
รายการบล็อกขอเชิญชวนนำบุตรหลานชาวอำเภอภักดีชุมพล รับการตรวจพัฒนาการเด็ก พร้อมคำปรึกษาการดูแลเด็กครบวงจร ฟรี phakdeehos01 ปี 3 เดือน ก่อน

หน้า