ข่าว ประกาศ

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

ประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

รูปภาพของ phakdeehos

ขอขอบคุณ​บริษัท​ แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (AIS) ที่เข้าดำเนิน​การติดตั้ง AIS​ Super​ WIFI​ ให้กับโรงพยาบาล​ภักดีชุมพล​ เพื่อให้ประชาชนผู้​มารับ​บริการ​และ​เจ้า​หน้าที่​ได้เข้าถึงบริการ​อินเทอร์เน็ต​ อย่างสะดวกสบาย​ทั่วถึง #AISSUPERWiFi

ขอขอบคุณ​บริษัท​ แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (AIS) ที่เข้าดำเนิน​การติดตั้ง​ AIS​ Super​ WIFI​
ให้กับโรงพยาบาล​ภักดีชุมพล​ เพื่อให้ประชาชนผู้​มารับ​บริการ​และ​เจ้า​หน้าที่​ได้เข้าถึงบริการ​อินเทอร์เน็ต​
อย่างสะดวกสบาย​ทั่วถึง #AISSUPERWiFi

หน้า

Subscribe to RSS - ข่าว ประกาศ