บล็อก

รูปภาพของ phakdeehos

ขออนุญาตประกาศแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564

ขออนุญาตประกาศแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564

 

รูปภาพของ phakdeehos

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563

รูปภาพของ phakdeehos

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 

รูปภาพของ phakdeehos

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุภาพที่ 9 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่1

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุภาพที่ 9 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ โรงพยาบาลภักดีชุมพล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำแก้ว โดยมี นพ.วชิระ บถพิบูลย์ นพ.สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ นพ.วิชิต รุ่งพุทธิกุล ผุ้อำนวยการโรงพยาบาลภักดีชุมพล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข คปสอ.ภักดีชุมพล ร่วมต้อนรับในครั้งนี้

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศ-ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด ๑๒๕ ปอนด์

ประกาศ-ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด ๑๒๕ ปอนด์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามไฟล์แนบ

หน้า

Subscribe to RSS - บล็อก