บล็อก

รูปภาพของ phakdeehos

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2563 รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 

รูปภาพของ phakdeehos

ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

รูปภาพของ phakdeehos

คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลภักดีชุมพล ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มอบอุปกรณ์สนับสนุน สู้วิกฤติ COVID-19

คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลภักดีชุมพล

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มอบอุปกรณ์สนับสนุน สู้วิกฤติ COVID-19

รูปภาพของ phakdeehos

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2563 รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 

หน้า

Subscribe to RSS - บล็อก