บล็อก

รูปภาพของ phakdeehos

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข,พนักงานประจำห้องทดลอง,พนักงานขับรถยนต์,พนักงานบริการ,พนักงานช่วยเหลือคนไข้

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข,พนักงานประจำห้องทดลอง,พนักงานขับรถยนต์,

พนักงานบริการ,พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ระหว่างวันที่ 5-13 ส.ค.64 รายละเอียดตามไฟล์แนบ

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่งพนักงานบริการ ระหว่างวันที่ 8-22 ก.ค.64

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่งพนักงานบริการ ระหว่างวันที่ 8-22 ก.ค.64

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

รูปภาพของ phakdeehos

การกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

หน้า

Subscribe to RSS - บล็อก