ข่าว ประกาศ

รูปภาพของ phakdeehos

อบรมพัฒนาภาพ อสม. ปี 2557 วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ หอประชุมพระราชภาวนาวราจารย์ โรงพยาบาลภักดีชุมพล

อบรมพัฒนาภาพ อสม. ปี 2557 วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ หอประชุมพระราชภาวนาวราจารย์ โรงพยาบาลภักดีชุมพล โดยอบรมการเจาะเลือดฝอยจากปลายนิ้วมือเพื่อคัดกรองโรคเบาหวานโดยใช้เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดชนิดพกพา โดย ดร.ณัฐปคัลภ์ สันวิจิตร นักเทคนิดการแพทย์ชำนาญการ รพ.บ้านแท่น / นายกงจักร จุลท่าหว้า นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ.ชัยภูมิ

 

รูปภาพของ phakdeehos

อสม.ประคอง ใสชาติ เป็นตัวแทน อสม.ดีเด่น สาขาการส่งเสริมสุขภาพ จ.ชัยภูมิ

          อสม.ประคอง ใสชาติ  เป็นตัวแทน อสม.ดีเด่น สาขาการส่งเสริมสุขภาพ จ.ชัยภูมิ  

นำเสนอผลงาน อสม.ดีเด่น ระดับเขต/ภาค ประจำปี 2557 ณ ศูนย์ สช.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น

         พวกเราเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลภักดีชุมพล  ขอส่งใจไปร่วมให้กำลังใจ ร่วมเชียร์นะค่ะ

รูปภาพของ phakdeehos

ประกวด อสม.ดีเด่น ระดับเขตและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อสม. ดีเด่น ด้านส่งเสริมสุขภาพ

นางประคอง ใสชาติ

 

หน้า

Subscribe to RSS - ข่าว ประกาศ