ข่าว ประกาศ

รูปภาพของ phakdeehos

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแล/อาสาสมัครดูแลสุขภาพระยะยาวผู้สูงอายุและผู้พิการที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด คปสอ.ภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 25 – 27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ หอประชุมพระราชภาวนาวราจารย์ โรงพยาบาลภักดีชุมพล

 

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า

          ด้วยจังหวัดชัยภูมิ  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า รายการ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ สำหรับโรงพยาบาลภักดีชุมพล อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ

          โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์แนบท้ายประกาศนี้

หน้า

Subscribe to RSS - ข่าว ประกาศ