คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลภักดีชุมพล ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มอบอุปกรณ์สนับสนุน สู้วิกฤติ COVID-19

รูปภาพของ phakdeehos

คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลภักดีชุมพล

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มอบอุปกรณ์สนับสนุน สู้วิกฤติ COVID-19

 

หมวดหมู่: 
images: