ข่าว ประกาศ

รูปภาพของ phakdeehos

5 มกราคม 2559 โรงพยาบาลภักดีชุมพลสีขาว ปลอดยาเสพติด

          โรงพยาบาลภักดีชุมพล ได้ดำเนินการในการเป็นแบบอย่างในด้านผู้นำสุขภาพที่ดี และเพื่อดำเนินการตามนโยบายหน่วยงานราชการโรงพยาบาลสีขาว โดยจัดกิจกรรมตรวจปัสสาวะเพื่อคัดกรองหาสารเสพติดในกลุ่มเจ้าหน้าที่ทุกคนของโรงพยาบาลโดยการนำของท่านผู้อำนวยการ นพ.วิชิต รุ่งพุทธิกุล และมีคณะกรรมการศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อำเภอภักดีชุมพล โดยการนำของ นายวรวิทย์ นามมหานวล ปลัดอาวุโส และนายรังสรรค์ จันทราษี ปลัดอำเภอภักดีชุมพล ร่วมเป็นกรรมการดำเนินการตรวจหาสารเสพติดในครั้งนี้

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์และตำแหน่งนักกายภาพบำบัด

          ตามที่โรงพยาบาลภักดีชุมพล ได้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลภักดีชุมพล ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์และตำแหน่งนักกายภาพบำบัด  บัดนี้โรงพยาบาลภักดีชุมพล ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมีรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกแนบท้ายประกาศนี้

หน้า

Subscribe to RSS - ข่าว ประกาศ