บล็อกของ phakdeehos

รูปภาพของ phakdeehos

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน2562

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ด้วยโรงพยาบาลภักดีชุมพล ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) เพื่อปฏิบัติงานที่งานประกันสุขภาพ รายละเอียดตามไฟล์แนบ

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 

หน้า

Subscribe to RSS - บล็อกของ phakdeehos