ภาพบรรยากาศ OD เกาะเสม็ด รพ.ภักดีชุมพล

รูปภาพของ phakdeehos

อสม.ประคอง ใสชาติ เป็นตัวแทน อสม.ดีเด่น สาขาการส่งเสริมสุขภาพ จ.ชัยภูมิ

          อสม.ประคอง ใสชาติ  เป็นตัวแทน อสม.ดีเด่น สาขาการส่งเสริมสุขภาพ จ.ชัยภูมิ  

นำเสนอผลงาน อสม.ดีเด่น ระดับเขต/ภาค ประจำปี 2557 ณ ศูนย์ สช.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น

         พวกเราเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลภักดีชุมพล  ขอส่งใจไปร่วมให้กำลังใจ ร่วมเชียร์นะค่ะ

รูปภาพของ phakdeehos

ประกวด อสม.ดีเด่น ระดับเขตและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อสม. ดีเด่น ด้านส่งเสริมสุขภาพ

นางประคอง ใสชาติ

 

ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์

         โรงพยาบาลภักดีชุมพลมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ตามรายการดังต่อนี้

    คุรภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการ ยูนิตทำฟันสำหรับ รพ.สต.ถ้ำแก้ว  จำนวน  1  ชุด

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังรายละเอียดตามประกาศแนบท้ายประกาศนี้

หน้า

Subscribe to โรงพยาบาลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ตั้งค่า RSS