รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศนโยบายอาชีวอนามัย

ประกาศนโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลภักดีชุมพล

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 

 

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และ นักวิชาการการเงินและบัญชี

ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และ นักวิชาการการเงินและบัญชี

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง นวก.คอมพิวเตอร์และนวก.เงินและบัญชี ระหว่างวันที่ 3เม.ย. - 7เม.ย.66

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง นวก.คอมพิวเตอร์และนวก.เงินและบัญชี

ระหว่างวันที่ 3เม.ย. - 7เม.ย.66 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

หน้า

Subscribe to โรงพยาบาลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ตั้งค่า RSS