ประชุม อสม. ตำบลเจาทอง โดยนางสาวอรุณี ธงเฉลิม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง มาพบปะ อสม.ในเขตตำบลเจาทอง วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ณ หอประชุมอาคารพระราชภาวนาจารย์ โรงพยาบาลภักดีชุมพล

รูปภาพของ phakdeehos

หมวดหมู่: