ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(ราวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานทันตกรรม)

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(ราวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

(กลุ่มงานทันตกรรม) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

หมวดหมู่: