ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีและพนักงานบริการ ระหว่างวันที่ 13-22 กันยายน66

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีและพนักงานบริการ

ระหว่างวันที่ 13-22 กันยายน66 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

 

หมวดหมู่: