ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องสูบไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อนสองล้อ

แบบดับเบิ้ลแค็บ(4ประตู) สำหรับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

หมวดหมู่: