ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ ระหว่างวันที่ 31 มี.ค. 2566 - 27 เม.ย.66

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์

ระหว่างวันที่ 31 มี.ค. 2566 - 27 เม.ย.66 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

หมวดหมู่: