ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

หมวดหมู่: 

คู่มือ PDPA สำหรับประชาชน