ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ระหว่างวันที่ 30 พ.ค. - 6 มิ.ย.65

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ระหว่างวันที่ 30 พ.ค. - 6 มิ.ย.65 รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 

หมวดหมู่: