โรงพยาบาลภักดีชุมพลประกาศแนวทางปฎิบัติการให้และรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุข

รูปภาพของ phakdeehos

โรงพยาบาลภักดีชุมพลประกาศแนวทางปฎิบัติการให้และรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุขรายละเอียดตามไฟล์แนบ

 

หมวดหมู่: