ประกาศ MOIT1-หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศ MOIT1-หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและวางระบบการเผยแพร่ข้อมูล

ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 

หมวดหมู่: