ประกาศเผยแพร่แผนทางการเงิน(Planfin)และแผนเงินบำรุงโรงพยาบาล ประจำปี 2565

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศเผยแพร่แผนทางการเงิน(Planfin)และแผนเงินบำรุงโรงพยาบาล ประจำปี 2565

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 

หมวดหมู่: