ประกาศโรงพยาบาลภักดีชุมพล เรื่องขอเปิดบริการเฉพาะผู้ที่ที่มีอาการเร่งด่วน คลอดหรือฉุกเฉินเท่านั้น

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศโรงพยาบาลภักดีชุมพล  เรื่องขอเปิดบริการเฉพาะผู้ที่ที่มีอาการเร่งด่วน คลอดหรือฉุกเฉินเท่านั้น

 

หมวดหมู่: