ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่งพนักงานบริการ

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่งพนักงานบริการ(กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก )

ระหว่างวันที่ 3-14 กันยายน 2564 รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 

หมวดหมู่: