วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุภาพที่ 9 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่1

รูปภาพของ phakdeehos

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุภาพที่ 9 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ โรงพยาบาลภักดีชุมพล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำแก้ว โดยมี นพ.วชิระ บถพิบูลย์ นพ.สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ นพ.วิชิต รุ่งพุทธิกุล ผุ้อำนวยการโรงพยาบาลภักดีชุมพล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข คปสอ.ภักดีชุมพล ร่วมต้อนรับในครั้งนี้

 

หมวดหมู่: 
images: