วันที่ 23 มกราคม 2563 ประชุมคณะอนุกรรมส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมทุ่งดอกกระเจียว

รูปภาพของ phakdeehos

วันที่ 23 มกราคม 2563 ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมทุ่งดอกกระเจียว ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ โดยนายราชันต์ ซุ้นหั้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ นพ.วิชิต รุ่งพุทธิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภักดีชุมพล ได้นำเสนอผลการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ต่อคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดชัยภูมิ เพื่อพิจารณาประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปี 2562

 

หมวดหมู่: 
images: