ข่าวประชาสัมพันธ์

รูปภาพของ phakdeehos

นางสาวกฤติกาพร ใยโนนตาด หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลและคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลภักดีชุมพลเป็นตัวแทนรับมอบเครื่องติดตามการทำงานของสัญญาณชีพ Bedside  monitor จากตัวแทนมูลนิธิครอบครัวข่าว 3

 

หมวดหมู่: 
images: