คปสอ.ภักดีชุมพล รับนิเทศ ติดตามประเมินผลงานเครือข่ายบริการสุขภาพ จาก สสจ.ชัยภูมิ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภักดีชุมพล

รูปภาพของ phakdeehos

หมวดหมู่: 
images: