โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2561

รูปภาพของ phakdeehos

โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 16 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมภูโอบ โรงพยาบาลภักดีชุมพล โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญในการพัฒนาสุขภาพเด็กให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีศักยภาพที่ดีในช่วง 1,000 วันแรกของชีวิต โดยวิทยากรพิเศษ ท่านนายแพทย์ยุทธนา พูนพานิช สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ ๙ และ แพทย์หญิงศรัญญา พันธ์ทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคอนสวรรค์

 

หมวดหมู่: 
images: