ประชุมอบรมโครงการ Analytic & Databases Cleaning For NHSO Foundations21-22 ธันวาคม 2560

รูปภาพของ phakdeehos

งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ฝ่ายแผนงานยุทธ์ศาตร์ จัดประชุมอบรมโครงการ Analytic & Databases Cleaning For NHSO Foundations ปีบงบประมาณ2561 วันที่ 21-22 ธันวาคม 2560

หมวดหมู่: 
images: