ประชุมประจำเดือน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลภักดีชุมพล

รูปภาพของ phakdeehos

โรงพยาบาลภักดีชุมพลประกาศเจตนารมณ์ การส่งเสริมสร้างวินัยและคุณธรรม ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน นำโดย ท่านผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

หมวดหมู่: 
images: