ข่าว ประกาศ

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องอบผ้าขนาด ๒๐๐ ปอนด์ จำนวน ๑ เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องอบผ้าขนาด ๒๐๐ ปอนด์ จำนวน ๑ เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องอบผ้าขนาด ๒๐๐ ปอนด์ ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องอบผ้าขนาด ๒๐๐ ปอนด์

ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 

รูปภาพของ phakdeehos

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 

หน้า

Subscribe to RSS - ข่าว ประกาศ