รูปภาพของ phakdeehos

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ไตรมาสที่ 3 รอบแรกของปีงบประมาณพ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

รูปภาพของ phakdeehos

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566

รายละเอียดตามเอกสารแนบ


 

File: 
AttachmentSize
PDF icon -เมษายน-2566.pdf110.15 KB
PDF icon -เม.ย.66.pdf209.31 KB

หน้า

Subscribe to โรงพยาบาลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ตั้งค่า RSS