ประชุมประจำเดือน อสม. พร้อมกับ อสม.บ้านเจาทอง ได้นำเสนอนวัตกรรมไข้เลือดออก โดยใช้น้ำหมักมะเขือเทศ ใส่จานรองขาตู้ น้ำใช้ ได้ทดลองใช้ ได้ผลจริง และ อสม. ได้นำสมุนไพร มาปลูกที่สวนสมุนไพร รพ.ภักดีชุมพล

 

หมวดหมู่: