อบรม อสม.นักจัดการสุขภาพ ประจำปี 2557 คปสอ.ภักดีชุมพล ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2557 ณ ศาลากลางบ้าน บ้านสามแยกดงสวรรค์ ต.แหลมทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ

รูปภาพของ phakdeehos

หมวดหมู่: