ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานบริการและนายช่างไฟฟ้า ระหว่างวันที่ 18 - 26 เม.ย.66

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง

พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานบริการและนายช่างไฟฟ้า

ระหว่างวันที่ 18 - 26 เม.ย.66 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

 

หมวดหมู่: