ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

หมวดหมู่: 

คู่มือ PDPA สำหรับประชาชน