ขอขอบคุณ บริษัทแอดวานซ์ ไวเรส เน็ทเวอร์ค (AIS)

รูปภาพของ phakdeehos

ขอขอบคุณ บริษัท แอดวานซ์ ไวเรส เน็ทเวอร์ค (AIS) ที่มอบน้ำดื่มเพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ กิจกรรมตั้งศูนย์เฉพาะกิจโควิด-19 กิจกรรมทางการแพทย์ แก่ผู้ป่วยและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และกิจกรรมอื่นๆของโรงพยาบาลภักดีชุมพล

 

 

 

หมวดหมู่: