ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

รูปภาพของ phakdeehos

ด้วยโรงพยาบาลภักดีชุมพล ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) เพื่อปฏิบัติงานที่งานประกันสุขภาพ รายละเอียดตามไฟล์แนบ

หมวดหมู่: