ประกาศขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งจพ.เวชสถิติถึงวันที่ 20 กันยายน2562

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งจพ.เวชสถิติ

ถึงวันที่ 20 กันยายน2562 รายละเอียดตามไฟล์แนบ

หมวดหมู่: