เผยแพร่กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับ จนท.ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

รูปภาพของ phakdeehos

เผยแพร่กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับ จนท.ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

หมวดหมู่: