Delsnet สอนเขียนโปรแกรมเดลไฟ delphi

สอนเขียนโปรแกรมเดลไฟ delphi

 

*เปิดอบรมทั้งแบบมาเรียนในClass และเรียนแบบ ออนไลน์ ดูรายละเอียดได้ที่ delsnet.co.th

*สอนเขียนโปรแกรมเดลไฟ database, client/sever,cg desktop,cg mobile ,android ,iOS,uniGUI desktop,uniGUI mobile, intrawe bootstrab

4H-success delph,Server เป็น Linux,เขียนแอพเช็คสถานคิว,REST API-JSON,mormot,สร้างรายงาน (report builder)

 

บริการของเรา :

1.เปิดอบรมการเขียนโปรแกรมภาษาเดลไฟกับฐานข้อมูล (*เพื่อการใช้งานได้จริง) โดยสอนตั้งแต่ใช้งานบนเครื่องส่วนตัว ไปจนใช้งานผ่าน Smart Phone และใช้งานบน Mobile แบบ Native ให้ได้ทั้ง Android-iOS-OSXทั้งแบบออฟไลน์และ ออนไลน์

 * จัดฝึกอบรมทั้งภายใน และภายนอกสถานที่

 *สอนโดยโปรแกรมเมอร์ที่คลุกคลี่กับงานด้านฐานข้อมูลและภาษาเดลไฟ ประสบการณ์มากกว่า 25 ปี  

 *ทางเราจะให้ผู้เข้าอบรมร่วมกันคิดระบบเพื่อใช้เป็นกรณีศึกษา ผู้อบรมจะต้องเขียนโปรแกรมไปพร้อมๆ

  กับวิทยากร ตั้งแต่วันแรกถึงวันสุดท้าย  *อบรมเสร็จรับ vdo กลับไปทบทวน เพื่อทำซ้ำ 

2.รับพัฒนา/ให้คำปรึกษา ทั้งแบบรายตัวและเป็นหมู่คณะ ด้วยภาษาเดลไฟ ทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ทั้งในและนอกสถานที่

3.รับ Migration Database 

 

DVD ของเราท่านไม่จำเป็นต้องเคยเขียนโปรแกรมมาก่อน ก็สามารถนำไปศึกษาวิธีการเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งานเองได้  เพราะเราสอนทุกขั้นตอนอย่างละเอียด หรือเหมาะสำหรับนำไปศึกษาเพื่อต่อยอดระบบเดิมๆ ให้สามารถ

นำข้อมูลที่จัดเก็บนั้นมาพัฒนาเพื่อใช้ผ่าน Web browser ,Tablet และ Smart Phone ได้

 

โปรแกรมบริหารงานที่จำหน่าย www.delsnet.co.th

*ระบบควบคุมและเก็บข้อมูลยานพาหนะ 

*โปรแกรมบริหารงาน-จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ

*ระบบซื้อขายสินค้า

*โปรแกรมE-Metting 

สามารถใช้งานได้ทั้ง Windows,Macbooks ,Mobile & Tablet ได้ทุก OS 

**ระบบใช้งานผ่าน web browser โดยสามารถใช้งานผ่าน Tablet หรือ Smart Phone ได้

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.delsnet.co.th

โทร : 086-981-7231

ไอดี Line: @delsnet

facebook.com/DelsnetDelphi

 

ขอบคุณค่ะ

DELSNET

www.delsnet.co.th

ขออภัยหากอีเมลนี้รบกวนท่าน

 

ตัวอย่าง vdo ของการสอน

*คอร์สเขียนApp เช็คสถานะคิว

https://www.facebook.com/DelsnetDelphi/videos/193838661536347/

 

*คอร์สเขียน Chat ด้วย uniGUI Mobile เชื่อมต่อ Firebase Cloud 

https://www.facebook.com/DelsnetDelphi/videos/247515982610554/

 

*คอร์ส 4H Success Delphi 

https://www.facebook.com/DelsnetDelphi/videos/1902456696499806/