วันที่ 9-10 เมษายน งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน รพ.ภักดีชุมพล จัดทำโครงการ ซ้อมแผนรับอุบัตเหตุหมู่และสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ2561

รูปภาพของ phakdeehos

หมวดหมู่: 
images: