Recent content

ชนิดชื่อผู้เขียนตอบแก้ไข
รายการบล็อกประกาศประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์ phakdeehos01 สัปดาห์ 4 วัน ก่อน
รายการบล็อกประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม phakdeehos03 สัปดาห์ 4 วัน ก่อน
รายการบล็อกประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 phakdeehos03 สัปดาห์ 4 วัน ก่อน
รายการบล็อกประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ phakdeehos03 สัปดาห์ 4 วัน ก่อน
รายการบล็อกและคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับจังหวัด ออกตรวจสอบภายใน ของเครือข่ายบริการสสุขภาพ อำเภอภักดีชุมพล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ phakdeehos01 เดือน 3 วัน ก่อน
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2562 phakdeehos01 เดือน 6 วัน ก่อน
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2562 phakdeehos01 เดือน 6 วัน ก่อน
รายการบล็อกประชาสัมพันธ์ phakdeehos01 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประชาสัมพันธ์ phakdeehos01 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเข้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี phakdeehos01 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกโครงสร้างการบริหารในโรงพยาบาล phakdeehos01 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกเผยแพร่กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับ จนท.ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ phakdeehos01 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน phakdeehos01 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประชุม รักษ์ความโปร่งใส ใส่ใจโรงพยาบาลภักดีชุมพล phakdeehos01 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกเผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 2561 phakdeehos01 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกภาพกิจกรรมให้ความรู้วินัยและระเบียบต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ phakdeehos01 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน phakdeehos01 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกโครงการอาหารปลอดภัย phakdeehos01 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศแผนงานโครงการปี 2562 phakdeehos01 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกเนื่องในโอกาศพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ phakdeehos02 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อก สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 9 ประธานกรรมการ และคณะกรรมการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รพ.ภักดีชุมพล phakdeehos02 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกstroke โรคหลอดเลือดสมอง phakdeehos03 เดือน 6 วัน ก่อน
รายการบล็อกประกาศขอขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์และผู้ช่วยแพทย์แผนไทย phakdeehos03 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกขยายเวลารับสมัครลูกจ้างรายวัน2อัตรา phakdeehos04 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย phakdeehos05 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน

หน้า