หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ออกหน่วย บ้านโนนผักหวาน

หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ออกหน่วย บ้านโนนผักหวาน ตำบลแหลมทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 
Cr. Chonprakan Prajotanang

7 สิงหาคม2560 ทีมหมอครอบครัวตำบลเจาทอง ออกเยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจกับผู้สูงอายุ

7 สิงหาคม 2560 ทีมหมอครอบครัวตำบลเจาทอง ออกเยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจกับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง และครอบครัว โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนตำบลเจาทอง

วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ 2560 คณะประสานงานสาธารณสุขอำเภอภักดีชุมพล รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2

วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ 2560 คณะประสานงานสาธารณสุขอำเภอภักดีชุมพล รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 โครงการตำบลจัดการดีเด่นระดับชาติ ในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดีการประชุมวิชาการโรคพยาธิใบไม้ใบตับและมะเร็งท่อน้ำดีแห่งชาติ ปีงบประมาณ2560 โดยปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่2-4 สิงหาคม ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

โรงพยาบาลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม

เนื่องด้วย โรงพยาบาลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาดไม่น้อยกว่า 125 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 760,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดการสอบราคาตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

หน้า

Subscribe to โรงพยาบาลภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ ตั้งค่า RSS